TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
  • 15/03/2022
  • 316 lượt xem
Các kế hoạch xúc tiến đầu tư hiện nay nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tận dụng các chính sách khuyến khích cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; thu hút đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến khích đầu tư trên từng lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phát triển nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

              Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành đã ban hành kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn của tỉnh. Theo đó, các lĩnh vực thu hút đầu tư, gồm: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ logistics. Các doanh nghiệp được xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, gắn với yếu tố thị trường, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, làm động lực phát triển bền vững. Phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở tận dụng cơ hội từ quá trình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước gia tăng giá trị sản phẩm theo hướng tăng liên kết chuỗi nông sản.

Mô hình phát triển nông nghiệp bền vững

              Các đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư, gồm:

            - Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư vào các vùng liên huyện sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn; phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nông nghiệp như: trung tâm nghiên cứu và chuyển giao về giống, cơ giới hóa trong sản xuất, tài chính, thương mại, logistic. 

           - Ưu tiên thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương; đầu tư liên kết với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các trang trại, Hội quán và hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị. 

          - Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đặc sản của tỉnh tiếp tục nâng cao giá trị theo định hướng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

           - Ưu tiên đầu tư phát triển các ngành nghề, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch nông nghiệp tại các địa phương.  

             Các địa phương, doanh nghiệp, tập thể có nhu cầu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của các lĩnh vực nêu trên có thể gửi đề án tới địa chỉ:

            Viện KH&CN Mekong Cần Thơ; Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

                                                                                   Viện KH&CN Mekong Cần Thơ

Viện Khoa học và Công nghệ Mekong
Contact Me on Zalo