CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • 15/03/2022
  • 402 lượt xem
Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng các mô hình nông thôn mới triển khai ở 2 giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền và nhân dân các xã, các doanh nghiệp đã nổ lực phấn đấu trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

             Với quan điểm xây dựng các mô hình nông thôn mới có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, văn hóa thể hiện vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho quá trình này. Quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng các mô hình nông thôn mới đã được cấp doanh nghiệp, nhà khoa học cùng tham gia.

            Các mô hình xây dựng nông thôn mới như sản xuất nấm rơm theo hướng công nghiệp, trồng rau mầm thủy canh quy mô hộ gia đình, nuôi gà 3 trong 1 và nuôi thỏ theo hướng thâm canh đã dần mang lại hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống cho nông hộ để đạt tiêu chí đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

            Phong trào thi đua hộ nông thôn mới đạt tiêu chí “Xanh, Sạch, Đẹp, Sáng” trên địa bàn. Phong trào thi đua xây dựng đường nông thôn “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, các tuyến đường hoa trên địa bàn các huyện được xây dựng, các mô hình ruộng lúa bờ hoa nhằm thu hút thiên địch hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ trên địa bàn nông thôn mới, đồng thời tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới.  

            Các địa phương, tập thể có nhu cầu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông hộ để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới có thể gửi đề án tới địa chỉ:

            Viện KH&CN Mekong Cần Thơ; Địa chỉ: K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

                                                                                   Viện KH&CN Mekong Cần Thơ

Viện Khoa học và Công nghệ Mekong
Contact Me on Zalo