Các lĩnh vực hoạt động

Thực hiện các nhiệm vụ KHCN (đề án/đề tài/dự án) cấp địa phương

Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội
Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tư vấn tổng thể kinh tế xã hội cho các địa phương. Xây dựng các dự án chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương.
Xem chi tiết
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp
- Xây dựng Đề án, kế hoạch, tư vấn phương án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho các địa phương. Nghiên cứu về các liên kết dân sự và phát triển liên kết trong sản xuất phát triển nông thôn mới.
Xem chi tiết
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ
Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển vườn rau khí canh, hệ thống quan trắc tự động môi trường nuôi thủy sản. Chế tạo hệ thống máy móc tự động trong sơ chế, phân loại sản phẩm nông sản, thủy sản.
Xem chi tiết
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nông sản, thực phẩm. Nghiên cứu xây dựng, nâng cấp và phát triển phần mềm quản lý, quảng bá du lịch cho các địa phương
Xem chi tiết
Tư vấn xây dựng dự án chuỗi liên kết và dự án đầu tư theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Nghị định 57/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn xây dựng dự án chuỗi liên kết và dự án đầu tư theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Nghị định 57/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn cho các địa phương và các đối tượng thực hiện dự án liên kết chuỗi như nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Xem chi tiết
Nâng cấp và phát triển sản phẩm OCOP
Nâng cấp và phát triển sản phẩm OCOP
Tư vấn xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” cho các địa phương. Đào tạo tập huấn cho cán bộ nòng cốt (3 cấp) thực hiện chương trình OCOP hàng năm các tỉnh thành.
Xem chi tiết

Hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất thử và chuyển giao quy trình, công nghệ

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu để hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ (chế biến trái cây; chế biến thực phẩm; chế phẩm xử lý môi trường; ly trích hoạt chất từ cây thuốc)

- Chuyển giao quy trình sản xuất khép kín từ khâu sản xuất giống (F0) đến thành phẩm

- Chuyển giao quy trình thủy canh công nghệ cao từ khâu xây dựng nhà màng đến kỹ thuật thủy canh NFT, pha dung dịch dinh dưỡng quy mô công nghiệp đối với rau ăn lá và ăn trái.

- Chuyển giao quy trình khí canh đối với nhóm rau ăn lá.

- Chuyển giao quy trình cấy  mô và nuôi phôi cây thân thảo và thân gỗ có giá trị thương mại cao.

- Chuyển giao quy trình cải tạo đất trồng nông nghiệp bị thoái hóa. 

- Chuyển giao công nghệ sản xuất tôm, cua,… các đặc sản ở ĐBSCL.

- Ứng dụng công nghệ chế biến thực phẩm vào quá trình chế biến thực phẩm.

- Giống đậu xanh, mè chín đồng loạt, đã chuyển giao ở tỉnh Sóc Trăng.

-  Phần mềm Palumca: đánh giá các rủi ro, tiềm năng cho các sản phẩm, tìm ra những khách hàng tiềm năng. 

- Chuyển giao phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.
 

Viện Khoa học và Công nghệ Mekong
Contact Me on Zalo